KDV en BSO Akker

‘Eigenheid, plezier, aandacht en vertrouwen. Bij Partou De Akker in Hengelo vinden we die dingen
belangrijk.’
Binnen IKC De Akker biedt Partou opvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar in hun
kinderdagverblijf en verzorgen zij de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. IKC De
Akker zorgt voor een plek waar kinderen van alle leeftijden zich thuis voelen en waar ieder kind zichzelf
kan zijn en zich kan ontwikkelen.
 
Contact opnemen kan per mail of bel naar: 06 52722997
 
Openingstijden Voorschools Naschools Vakantieweken
Maandag 07.30 – 08.30 uur 14.30 – 18.30 uur 07.30 – 18.30 uur
Dinsdag 07.30 – 08.30 uur 14.30 – 18.30 uur 07.30 – 18.30 uur
Woensdag 07.30 – 08.30 uur 12.15 – 18.30 uur 07.30 – 18.30 uur
Donderdag 07.30 – 08.30 uur 14.30 – 18.30 uur 07.30 – 18.30 uur
Vrijdag 07.30 – 08.30 uur 14.30 – 18.30 uur 07.30 – 18.30 uur