Leerlingenzorg

Op IKC De Akker volgen wij de algehele ontwikkeling van onze kinderen nauwgezet. Er wordt niet alleen gekeken naar de leeropbrengsten, maar ook naar de sociaal emotionele ontwikkeling. Alle gegevens worden vastgelegd in leerlingvolgsystemen.
Er zijn meerdere keren per schooljaar groepsbesprekingen waardoor wij een goed beeld hebben van de (werk)sfeer binnen een groep. Onze Intern begeleiders hebben veel ervaring en zijn o.a. gespecialiseerd in dyslexie. Zij werken nauw samen met onze leerkrachten en andere (externe) deskundigen, zoals onze Gedragsspecialist.

 

Onze Gedragsspecialist geeft binnen onze school Sociale Vaardigheidstraining en werkt ook individueel met kinderen aan eigen hulpvragen.

 

Daarnaast hebben wij een Specialist meerbegaafdheid voor de begeleiding van kinderen die extra uitdaging vragen. Zij werkt nauw samen met specialisten binnen het netwerk specialisten begaafdheid van de dr. Schaepmanstichting en geeft les aan de Plusklas van ons IKC. Voor onze meerbegaafde leerlingen bestaat tevens de mogelijkheid tot het volgen van Spaanse les.
Binnen ons IKC werken een fysiotherapie- en logopedie praktijk, zodat ook deze zorg dichtbij is voor onze kinderen. Bij leer- of gedragsvragen bieden wij zoveel mogelijk zorg op maat. Wij werken samen met het schoolondersteuningsteam (SOT), waarbinnen een orthopedagoog, een sociaal maatschappelijk werker vanuit Wijkracht en een jeugdverpleegkundige van de GGD werkzaam zijn.

 

Ouders worden altijd nauw betrokken wanneer zorgvragen ontstaan. Wij vinden het belangrijk om samen met ouders te kijken naar wat nodig is.

 

Wilt u onze folder over de leerlingenzorg lezen? Klik dan hier.

 

Intern begeleiders:
Martine Koomen – peuterspeelschool en groepen 1 t/m 3
Debbie Nijhof – groepen 4 t/m 5
Betty Peters – groepen 6 t/m 8

 

 

Specialist meerbegaafdheid:
Mieke Hagreis