Onze Visie

Binnen IKC De Akker creëren wij een veilige en plezierige speel- en leeromgeving waarin kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar zich optimaal en actief kunnen ontwikkelen. Wij streven naar een omgeving waar iedereen welkom is en waar het kind als uniek persoon centraal staat.
Kinderen, ouders, verzorgers en medewerkers werken samen en nemen de verantwoordelijkheid om elk kind zijn of haar eigenheid te laten ontdekken en ontwikkelen. Met elkaar bereiden wij de kinderen voor op een toekomst in een maatschappij die continu in beweging is. Hierbij is ons uitgangspunt een heldere, transparante communicatie met respect, aandacht en vertrouwen.

 

Missie

“Samen in beweging; ter voorbereiding op de toekomst!”

 

Onze kernwaarden

Eigenheid
De samenleving is constant in beweging en blijft vragen om vernieuwing. We kijken kritisch naar  wat bij ons IKC past.
Het uitgangspunt is dat iedereen zichzelf mag zijn met respect voor elkaar. Samen zijn we nieuwsgierig naar en hebben respect voor verschillende gewoontes en culturen, achtergronden, karaktereigenschappen en omstandigheden.

 

Plezier
Plezier is de basis voor succes. Je beleeft het meeste plezier in een prettige en veilige omgeving. Plezier maakt dat je zin krijgt in leren, spelen en bewegen; in actief bezig zijn!
Wij zien plezier niet alleen als een middel, maar ook als doel. Binnen IKC De Akker is er daarom ruimte voor gezelligheid en ontspanning.

 

Aandacht
We hebben aandacht voor de verschillende ontwikkelingsbehoeften van ieder kind en stemmen ons handelen hierop af. Kinderen, ouders en medewerkers worden bij ons gezien en gehoord.
Samen hebben wij de expertise in huis om kinderen optimaal te begeleiden in hun leerproces.

 

Vertrouwen
Onder vertrouwen verstaan wij actieve en transparante communicatie tussen medewerkers, ouders en kinderen. Zo zorgen wij voor een positieve relatie tussen alle betrokkenen.
Samen streven wij naar een sterke basis van acceptatie en vertrouwen, dit biedt kinderen rust en veiligheid.