Bewegen in een groene omgeving

Kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar kunnen zich optimaal en actief ontwikkelen. Actief bewegen in
een groene speel- en leeromgeving is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Binnen ons IKC ontstaat de mogelijkheid om onze kinderen tijdens en na school een beweeg- en sportprogramma aan te kunnen bieden vanuit BeweegWijs. In de toekomst is er de wens om meer sportactiviteiten na schooltijd aan te kunnen bieden. Hierin willen wij de samenwerking gaan zoeken met de sportverenigingen in de buurt. Op dit moment verzorgen wij, in samenwerking met BeweegWijs, vooral het aanbod onder schooltijd. Tevens zijn we bezig met het aanpassen van ons schoolplein zodat het goed aansluit bij onze beweegvisie. We streven naar een groenrijke en uitdagende speelomgeving die kinderen prikkelt om te gaan bewegen, spelen, ontdekken en om plezier te hebben.